Како експерти за ИТ инфраструктурата, БЦС ги разбира најновите технологии и како истите влијаат врз Вашиот бизнис. Со денешните брзи промени во бизнис средината, најчесто е поекономично и временски поефикасно да се искористи знаењето на нашите советници за планирање и развивање проекти за инфраструктура. Освен ИТ системите, ние имаме и напредно знаење за мрежните инфраструктури, безбедноста, бежичните мрежи, комутацијата и рутирањето, видео надзорот, контролата на пристап, баркодот, броење и сортирање на пари итн.

Повеќе

Консултантски услуги