БЦС ги нуди сите решенија за идентификација, почнувајќи од првичниот дизајн па се до завршните, испечатени картички. Датакард® Секура™ (Datacard® Secura™) софтверот за управување со идентитетот и квалификациите, го револуционизира управувањето преку издавање и пост-издавање на високо безбедни пасоши, национални лични карти, картички за потврда на личен идентитет и други безбедносни владини документи. Започнете со препознавање на Вашите потреби поврзани со сигурносната идентификација и потоа контактирајте нѐ за да изберете решение за лична идентификација кое ќе ѝ помогне на Вашата организација да стане поефикасна и ќе ја заштитите од секојдневните закани.

Повеќе

Решенија за идентификација