Во последните 15 години, БЦС нуди целосно интегрирани решенија за евиденција на работното време и контрола на пристап. Нашите системи им помогнаа на многубројни организации од сите големини, од мали компании со помалку од 50 вработени до големи корпорации, одговарајќи на барањата кои се однесуваат на денешната евиденција на работното време и контролата на пристап.

Ние нудиме целосен опсег на уреди за евиденција на присуството на работа и контрола на пристап, засновани врз RFID технологијата за картички како и биометриската идентификација, вклучувајќи самостојни и компјутерски системи за контрола на пристап и софтвер за евиденција на работно време. Како дополнителна опрема, нудиме различни уреди како на пример, видео телефони на врата, електромагнетни удари, нумерички тастатури и копчиња.

Повеќе

Решенија за евиденција