БЦС ги снабдува владините институции со ИТ системи, решенија и услуги, како и решенија за сигурносна идентификација, вклучувајќи:

  • Национални лични карти, патни исправи
  • Возачка дозвола
  • Идентификациони картички за здравствено осигурување
  • Паметни лични карти и електронски апликации

Нашите решенија, кои вклучуваат најдобра персонализација, софтвер за управување со идентитет и оригинален потрошен материјал, им обезбедуваат на владините институции максимална ефикасност, супериорна безбедност, непречено инсталирање и одлична услуга за одржување пред и после истекот на гаранцијата.

Владин пазар