ФИНАНСИСКИ ПАЗАР

БЦС веќе долго време им помага на финансиските институции да ја прифатат новата технологија.

Повеќе

КОРПОРАТИВЕН ПАЗАР

Повеќе од 20 години, БЦС е главен доставувач на услуги за организациите низ Македонија.

Повеќе

ВЛАДИН ПАЗАР

БЦС ги снабдува владините институции со ИТ системи, решенија и услуги.

Повеќе