TREGU FINANCIAR

BCS tashmë kohë të gjatë u ndihmon institucioneve financiare që ta pranojnë teknlogjinë e re dhe të jenë në hap me trendet e reja teknologjike.

Leggi Tutto

TREGU KORPORATIV

Më shumë se 20 vjet, BCS është furnizues kryesor i shërbimeve për organizatat nëpër Maqedoni. .

Leggi Tutto

TREGU QEVERITAR

BCS i furnizon institucionet qeveritare me sisteme IT, zgjidhje dhe shërbime,

Leggi Tutto