BCS i furnizon institucionet qeveritare me sisteme IT, zgjidhje dhe shërbime, si edhe zgjidhje për identifikim të sigurtë, duke përfshirë:

  • Karta identiteti nacionale, pasaporta
  • Patenta shoferi, karta identifikimi për sigurim shëndetësor
  • Karta identiteti të zgjuara edhe aplikime elektronike

Zgjidhjet tona, që përfshijnë personalizim më të mirë, softuer për udhëheqje me identitet dhe material konsumues origjinal, u sigurojnë institucioneve qeveritare efikasitet maksimal, siguri superiore, instalim të papenguar dhe shërbim të shkëlqyer për mirëmbajtje para dhe pas skadimit të garancisë.

Tregu Qeveritar