Në 15 vitet e fundit, bcs ofron zgjidhje plotësisht të integruara për evidencë në orarin e punës dhe kontroll të qasjes. Sistemet tona u ndihmuan organizatave të numërta nga të gjitha madhësitë, nga kompani të vogla me më pak se 50 të punësuar deri në korporata të mëdha, duke i’u përgjigjur kërkesave që sillen në evidencën e sotme në orarin e punës dhe kontrollin për qasje.

Ne ofrojmë gamë të plotë të pajisjeve për evidencë të pranisë në punë dhe kontrollit të qasjes, të themeluara mbi teknologjinë rfid për identifikim me karta dhe biometrik, duke përfshirë sisteme të pavarura dhe kompjuterike për kontroll të qasjes dhe softuer për evidencë në orarin e punës. Si pajisje shtesë, ofrojmë pajsije të ndryshme si për shembull, telefona video në derë, goditje elektromagnetike, tastiera numerike dhe butona.

Leggi Tutto

Zgjidhje per evidence ne orarit te punes dhe kontroll