Më shumë se 20 vjet, organizatat dhe institucionet kanë besim tek bcs kur bëhet fjalë për nevojat e tyre për shërbime it. Sigurimi i shërbimeve për mirëmbajtje është një nga aftësitë tona kryesore siç tregohet me zbatimin e suskesshëm të qindra kontratave në domainin e shërbimeve it. Si pjesë nga mbështetja e saj post-shitëse, që të maksimizohet disponueshmëria e infrastrukturës tuaj it, bcs ofron shërbime nga më të ndryshme për mirëmbajtje teknike. Certifikata iso 9001:2008 e paraqet përkushtimin tonë ndaj ndjekjes së vazhdueshmë të standardeve të larta dhe dorëzimit të shërbimeve. Shërbimet tona përfshijnë shërbime në kuadër të organizatës tuaj, shërbime të riparimit depo, kontratë të themeluar mbi kontratat për mirëmbajtje si edhe shërbime ad-hok për riparim.

Me teknikët që janë të disponueshëm në vend dhe që janë të certifikuar nga ana e të gjithë furnitorëve tanë, ju mund të jini të qetë sepse pajisja juaj it do të jetë e mirëmbajtur gjatë ciklit të saj jetësor.

odrzuvanje na hardver

 

Në mënyrë plotësuese, bcs është lider në tregun e shërbimeve për mirëmbajtje të pritnerave. Nga vetë fillimi, fokusi i kompanisë është i drejtuar ndaj mbështetjes të shkëlqyer për mirëmbajtje. Sot, ne kemi mundësi të ofrojmë vëllim të plotë të shërbimeve për mirëmbajtje, duke përfshirë kontrata dhe punë ad-hok të numrit më të madh të teknologjive për printera, duke përfshirë:

  • Lazer -monokromatikë dhe me ngjyra
  • Printer multifunksional
  • Printer termal
  • Pritner linjë
  • Printera me bojë të ngurtë
  • Printer matricë
  • Pritner inxhekt
  • Asgjesues
  • Pritnera barkod

Personeli ynë profesional është i trajnuar dhe i akredituar në nivelin më të lartë nëpërmjet pranisë së trajnimeve që ne i organizojmë me prodhuesit e printerave.

Leggi Tutto