Bcs është lider në sjelljen e zgjidhjeve për karta në maqedoni. Profesionalizmi ynë në zbatimin dhe mbështetjen e zgjidhjeve për karta për identifikim të sigurtë dhe zgjidhjet për personalizim të kartave, na ndihmon të bëhemi partnerë me më të mirët nga kategoria e tyre, grupacioni datacard. Kemi siguruar zgjidhje për sektorë të ndryshëm, midis tyre edhe atë bankar, shëndetësinë, arsimin, telekomunikacionet dhe lloje të tjera të ndërmarrjeve. Bcs i ofron paketat e mëtejshme të zgjidhjeve:

  • Sisteme për lëshim qendror të kartave
  • Printera desktop për karta
  • Makineri për printim relievi desktop
  • Sisteme për lëshim të pasaportave dhe pasaportave elektronike
  • Sisteme për lidhje dhe plotësim
  • Karta (karta me identifikim me radio frekuencë, karta magnetike, karta çip dhe karta bosh)
  • Shtojca
  • Zgjidhje softueri, duke përfshirë edhe rregullimin e identifikimit dhe lëshimit
  • Drejtim me prodhimin
  • Softuer për drejtim me zgjedhje

Gjithashtu, ofrojmë shërbime për personalizim të kartave, material të shumëllojshëm konsumi, si shirita me ngjyrë ose bardhë e zi, bardhë e zi, zgjidhje për siguri të kartave etj.

Qëllimi ynë është të sigurohen prodhime dhe zgjidhje të rregullueshme që do të jenë të përshtatshme për çdo buxhet dhe gjithashtu, të sigurohet mbështetje teknike në vend si edhe shërbime për arritje të kënaqësisë më të madhe të klientit.

Leggi Tutto

Zgjidhje per pune me karta